Niepubliczne Gimnazjum nr 37, Niepubliczne Liceum nr. 61 im. S.Kisielewskiego